Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 196kWORD 17k
2017 m. kovo 7 d.
E-001542-17
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-001542-17
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Dietmar Köster (S&D) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Julie Ward (S&D) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Yana Toom (ALDE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Liliana Rodrigues (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Tanja Fajon (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Elly Schlein (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL)

 Tema:  VP/HR – Komisijos planai bendradarbiauti su Libija migracijos klausimais
 Atsakymas raštu 

Kaip teigiama 2016 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitoje(1), suirus Libijos teisingumo sistemai susidarė nebaudžiamumo padėtis, kai ginkluotos grupuotės, nusikalstamos grupės, nelegaliu gabenimu besiverčiantys asmenys ir net valstybės pareigūnai naudoja itin nelegalius metodus visoje šalyje kontroliuojant migrantų ir pabėgėlių srautą. Migrantai savavališkai laikomi sulaikymo centruose, kurių didžiajai daliai vadovauja Kovos su neteisėta migracija departamentas (angl. DCIM), ir patiria DCIM sargų kankinimus ir kitokį netinkamą elgesį. Sulaikymo sąlygos žeminančios ir nežmogiškos: migrantai neteisėtai kalinami, kankinami, žudomi, seksualiai išnaudojami ir kitaip pažeidžiamos jų žmogaus teisės. UNSMIL gavo patikimos informacijos, kad kai kurie valstybės institucijų nariai ir vietiniai pareigūnai dalyvavo nelegalaus gabenimo procese ir išnaudojant pabėgėlius bei smurtaujant prieš juos.

Atsižvelgiant į minėtuosius dalykus ir į tai, kad, Jungtinių Tautų nuomone, Libija nėra saugi šalis, kokie yra Komisijos kriterijai, taikomi bendradarbiavimui su Libija?

Ar tyrimų ir gelbėjimo perdavimas gali būti tolygus faktiniam grąžinimui?

Kuo remiantis manoma, kad tinkama sudaryti partnerystę su šia trečiąja šalimi, kuri vis dar neturi stabilios valstybės struktūros ir net nėra pasirašiusi Ženevos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso?

(1)http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinis pranešimas