Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 192kWORD 16k
8. marca 2017
E-001597-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-001597-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Tomáš Zdechovský (PPE) , Lars Adaktusson (PPE) , Alberto Cirio (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Barbara Kudrycka (PPE) , Monica Macovei (ECR) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Fulvio Martusciello (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Marijana Petir (PPE) , Julia Pitera (PPE) , Pavel Svoboda (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Patricija Šulin (PPE) , Traian Ungureanu (PPE) , Anna Záborská (PPE) , Željana Zovko (PPE)

 Vec:  Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu
 Písomná odpoveď 

26. februára sa v českých médiách objavila správa o možnej protižidovskej propagande rozširovanej počas detskej tanečnej súťaže v meste Nábulus na západnom brehu Jordánu. Palestínsky inštitút Media Watch informoval, že skladbou k jednému z vystúpení bola pieseň s textom o potrebe útoku na Izrael. Výhercovia získali mapu „Palestíny“, na ktorej bol celý Izrael označený spolu s oblasťami pod správou Palestínskej samosprávy ako „Palestína“. Súťaž zorganizovalo kultúrne centrum Yafa, ktoré dostáva finančnú podporu od viacerých európskych aktérov vrátane EÚ.

Považuje to Komisia za problém, ktorý treba riešiť? Považuje Komisia za vhodné a potrebné overiť, ako boli prostriedky pridelené a použité? Ak organizácia zneužila finančné prostriedky na účely propagandy, plánuje Komisia požiadať o ich vrátenie?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne oznámenie