Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 195kWORD 16k
2017. március 10.
E-001670-17
Írásbeli választ igénylő kérdés E-001670-17
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Nicola Caputo (S&D) , Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D) , Biljana Borzan (S&D) , Momchil Nekov (S&D) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Marc Tarabella (S&D) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Lucy Anderson (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Robert Rochefort (ALDE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Pavel Poc (S&D) , Stefan Eck (GUE/NGL) , José Inácio Faria (PPE) , Emil Radev (PPE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Tibor Szanyi (S&D) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Dubravka Šuica (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Frédérique Ries (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Georgios Epitideios (NI) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Elena Gentile (S&D)

 Tárgy:  Glifozát
 Írásbeli válasz 

2016. június 29-én a Bizottság úgy döntött, meghosszabbítja a glifozát nevű gyomirtó szer használatára vonatkozó engedélyt további 18 hónappal, amíg a helsinki székhelyű Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) saját maga el nem végzi az anyag tudományos értékelését.

A Bizottság a glifozát jóváhagyásához bizonyos feltételeket szabott meg. Ezek közül az egyik az volt, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek ne tartalmazzák a polietoxilált faggyúamin segédanyagot.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint a polietoxilált faggyúamin segédanyag rendkívül mérgező, és veszélyt jelent a közegészségügyre.

A fentiek tükrében meg tudná erősíteni a Bizottság azt, hogy a polietoxilált faggyúamin segédanyaggal készült növényvédő szerek árusítása minden tagállamban befejeződött-e, és hogy nem biztosítottak türelmi időszakot e rendkívül mérgező termékek számára?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat