Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 105kWORD 20k
16 maja 2017 r.
E-002413/2017(ASW)
Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-002413/2017

Komisja przeprowadziła badania dotyczące różnic między umiejętnościami informatycznymi kobiet i mężczyzn. Badanie zatytułowane „Kobiety aktywne w sektorze ICT” z 2013 r. wskazało bariery powodujące przepaść cyfrową między płciami w zakresie nabywania umiejętności cyfrowych, zawodów związanych z technologią i kompetencji przydatnych w świecie cyfrowym, takie jak brak dostępu do możliwości uczenia się, negatywne stereotypy związane z ICT oraz problemy związane z długoterminowym planowaniem kariery zawodowej w tym sektorze. Obecnie Komisja planuje dokonać przeglądu tego badania. Nowe badanie „Kobiety w erze cyfrowej” jest przewidziane do publikacji przed końcem 2017 r. Określone zostaną w nim kolejne kwestie: uprzedzenia związane z płcią w mediach społecznościowych, czynniki powodzenia szkoleń pracowników spoza sektora ICT w zakresie umiejętności cyfrowych, sukcesy i porażki przedsiębiorczości internetowej. Badania naukowe uwzględniające aspekt płci prowadzone są również przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, finansowany przez Komisję.

Komisja stanowczo dąży do wyeliminowania luk w zakresie umiejętności cyfrowych oraz zapewnienia, aby każdy wyposażony był w odpowiednie umiejętności cyfrowe niezbędne w konkurencyjnej gospodarce i społeczeństwie integracyjnym. Nowy europejski program na rzecz umiejętności(1) uwzględnia umiejętności cyfrowe w 10 konkretnych działaniach. Jednym z nich jest koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia(2), skupiająca zainteresowane podmioty, które zobowiązują się do zwiększenia umiejętności cyfrowych w Europie, i ukierunkowana na cztery grupy: obywateli, osoby działające w systemie edukacji, ludność aktywną zawodowo oraz specjalistów w dziedzinie ICT. Aby zlikwidować przepaść cyfrową między kobietami i mężczyznami, Komisja ogłosi ukierunkowane zaproszenie dla partnerów, którego celem będzie wyposażenie większej liczby kobiet i dziewcząt w umiejętności cyfrowe i zachęcenie ich do wybierania kierunków studiów i kariery zawodowej w dziedzinie ICT. Ponadto Komisja wspiera Europejski Tydzień Kodowania, który ma na celu zachęcenie większej liczby osób do nauki kodowania i do budowania pewności siebie w dziedzinie wykorzystywania i tworzenia nowoczesnych technologii. W 2016 r. 46 % z 970 000 uczestników stanowiły kobiety.

(1)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_pl.htm
(2)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

Informacja prawna