Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
PDF 110kWORD 22k
23 octombrie 2017
E-004857/2017(ASW)
Răspuns comun dat de dna Bulc în numele Comisiei
Întrebări scrise: E-004857/17 , E-004999/17
Referințele întrebărilor: E-004857/2017, E-004999/2017

Comisia realizează în prezent o evaluare cuprinzătoare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene(1), care include dispoziții privind transparența prețurilor. În curând va fi lansată o altă evaluare a Regulamentului (CE) nr. 80/2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare (SIR)(2), iar rezultatele sunt așteptate în 2018. Evaluarea codului de conduită menționat nu numai că va analiza performanța și efectele dispozițiilor acestuia, ci și va acorda o atenție deosebită evoluțiilor tehnologice și provocărilor de pe piață.

Aceste evaluări vor permite Comisiei să stabilească dacă este necesară o acțiune la nivelul UE pentru a garanta în continuare un acces adecvat al consumatorilor din UE la servicii de călătorie și la informații imparțiale privind călătoriile.

În mai 2016, Comisia a publicat „Principiile esențiale pentru instrumentele de comparare”(3), care au fost elaborate de un grup special alcătuit din mai multe părți interesate(4). Aceste principii urmăresc să îndrume operatorii de site-uri web de comparare către o mai bună respectare a Directivei 2005/29/CE(5) privind practicile comerciale neloiale și abordează aspecte precum transparența acestor site-uri web (inclusiv în ceea ce privește acoperirea lor). Aceste principii au fost încorporate și în Orientările privind implementarea Directivei 2005/29/CE(6). De asemenea, Comisia colaborează cu autoritățile naționale, care sunt principalii responsabili pentru asigurarea respectării de către comercianți a Directivei 2005/29/CE. În această privință, autoritățile de protecție a consumatorilor din UE au desfășurat o acțiune de verificare coordonată(7) a 352 de site-uri web de comparare a prețurilor și de rezervare a călătoriilor din UE, la care se referă distinșii deputați în întrebările lor.

(1)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1008&qid=1504853578079&from=RO
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0080&qid=1504853815628&from=RO
(3)http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/key_principles_for_comparison_tools_en.pdf
(4)http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3325&Lang=RO
(5)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&qid=1504779534008&from=RO
(6)http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_ro.pdf ; în special secțiunea 5.2.8
(7)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_ro.htm

Notă juridică