Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
PDF 105kWORD 21k
3 octombrie 2017
E-004884/2017(ASW)
Răspuns dat de dl Hahn în numele Comisiei
Referința întrebării: E-004884/2017

Comisia este conștientă de faptul că, în special în rândul membrilor anumitor grupuri vulnerabile, căsătoria între copii rămâne o problemă. Căsătoriile între minori au loc, în principal, în zonele rurale, fiind constatate în rândul copiilor romi, astfel cum s-a subliniat în Raportul Comisiei din 2016 privind Albania(1). Comisia este conștientă de preocuparea organizațiilor societății civile care monitorizează aceste practici, din care rezultă că fete în vârstă de numai șapte ani și băieți de doar nouă ani au fost „considerați” căsătoriți (și anume, „promiși”). Unele organizații neguvernamentale raportează, de asemenea, căsătoriile timpurii și forțate care au loc în comunitățile rurale ca fiind parte a traficului de ființe umane, părinții consimțind ca fetele lor minore să ia în căsătorie bărbați străini mai în vârstă care, ulterior, le-au strămutat în alte țări.

Comisia va continua să urmărească îndeaproape situația din Albania și să aducă această problemă în atenția autorităților. Albania este parte la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei(2), care prevede incriminarea actului de constrângere a unui copil de a încheia o căsătorie și de ademenire a unui copil în altă țară în scopul de a-l determina să încheie o căsătorie. De asemenea, Comisia susține că Albania, în calitatea sa de țară candidată, ar trebui să abordeze toate formele de exploatare și ar trebui să garanteze faptul că victimele beneficiază protecție și de asistență și, de asemenea, să abordeze aspectele specifice legate de gen și de vârstă.

Ar trebui remarcat faptul că îmbunătățirea condițiilor socioeconomice ale grupurilor vulnerabile este vizată în mod specific prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare, prin alocarea sumei de 6 milioane EUR pentru îmbunătățirea gradului de ocupare a forței de muncă pentru comunitățile rome și egiptene, pentru sporirea participării acestora la dezvoltarea locală, îmbunătățirea accesului lor la servicii echitabile, favorabile incluziunii și descentralizate și pentru promovarea integrării lor în societate.

(1)https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf
(2)http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Notă juridică