Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna pitanja
PDF 193kWORD 18k
14. srpnja 2017.
E-004895-17
Pitanje za pisani odgovor E-004895-17
upućeno Komisiji
Članak 130.
Terry Reintke (Verts/ALE) , Brando Benifei (S&D) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Marijana Petir (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Marc Tarabella (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Monika Vana (Verts/ALE) , Seb Dance (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D) , Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Jeroen Lenaers (PPE) , Romana Tomc (PPE) , Ana Gomes (S&D)

 Predmet:  Neplaćena pripravništva u Europskoj komisiji
 Pisani odgovor 

Europski ombudsman nedavno je donio odluku protiv prakse neplaćenih pripravništva u delegacijama ESVD-a i izrazio nezadovoljstvo zbog korištenja neplaćenog osoblja u institucijama EU-a uz objašnjenje zašto je takva praksa tako štetna za mlade i tržište rada. Svake godine glavne institucije EU-a u Bruxellesu nude dobro oglašena i plaćena pripravništva stotinama kandidata. Međutim, u institucijama, uključujući Komisiju, mogu se naći brojni neplaćeni pripravnici.

Nadovezujući se na pitanja za pisani odgovor E-003716-16 i E-013540-15, tražimo od Komisije da odgovori na sljedeće:
1. Koliko su neplaćenih pripravnika u godinama 2014., 2015. i 2016. primile pojedinačne glavne uprave Komisije?
2. Što Komisija poduzima kako bi osigurala da glavne uprave nude takva neplaćena pripravništva samo „manjem broju stažista u razdobljima od 2 do 3 mjeseca” (odgovor Komisije na pitanje E-013540-15)?
3. Koji su postupci uspostavljeni da bi se osiguralo transparentno zapošljavanje i pravedni radni uvjeti tih neplaćenih pripravnika?
Izvorni jezik pitanja: EN 
Pravna napomena