Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 105kWORD 20k
14 grudnia 2017 r.
E-005299/2017(ASW)
Wspólna odpowiedź udzielona przez komisarz Verę Jourovą w imieniu Komisji
Pytania pisemne: E-005299/17 , E-005938/17
Numery referencyjne pytań: E-005299/2017, E-005938/2017

Prawo dziecka do ochrony i opieki jest prawem podstawowym, zapisanym w art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. UE nie posiada jednak ogólnych uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w obszarze praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w którym stosują one prawo Unii. Z dostępnych informacji wynika, że przesłanka ta nie jest spełniona w sytuacji opisanej przez Szanownego Pana Posła. W takich przypadkach czuwanie nad poszanowaniem i ochroną praw podstawowych w zgodzie z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka jest obowiązkiem państw członkowskich, w tym ich organów sądowych.

Jak wskazała Komisja w swojej odpowiedzi na pytanie pisemne E-005340/2017, indywidualne sprawy związane z ochroną dzieci leżą w gestii władz krajowych. Art. 20 konwencji ONZ o prawach dziecka stanowi, co następuje: „Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy w sposób właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej”. Dalsze wskazówki są zawarte w wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących opieki zastępczej dla dzieci. Aby propagować ochronę praw dziecka, Komisja wspiera władze krajowe i społeczeństwo obywatelskie poprzez działania budujące zdolności w zakresie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku oraz zintegrowanych systemów ochrony dzieci (w tym przez wdrażanie wytycznych ONZ), które są finansowane ze środków unijnych.

Informacja prawna