Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 21k
4. septembra 2017
E-005514-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-005514-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Návrh revízie smernice o vysielaní pracovníkov – čistá mzda zamestnanca, celkové náklady zamestnávateľa na vyslaného zamestnanca a konkurencieschopnosť
 Písomná odpoveď 

V návrhu revízie smernice o vysielaní pracovníkov navrhuje Komisia nahradiť pojem „minimálne mzdové tarify“ pojmom „odmeňovanie“, pod ktorým sa rozumejú všetky prvky odmeňovania povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnej zmluvy. Dôvodom je podľa Komisie aj dosiahnutie rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Podľa odpovede Komisie na otázku E-003541/2017 sa Komisia v návrhu ani v posúdení vplyvu nezaoberala rôznymi daňovými a odvodovými povinnosťami týkajúcimi sa mzdy či odmeňovania, a ani takéto povinnosti nezohľadnila. Z uvedeného vyplýva, že ako pri minimálnych mzdových tarifách sa podľa Komisie odmeňovanie vzťahuje na hrubú platbu zamestnávateľa pred odpočtom akýchkoľvek daní či sociálnych príspevkov. Zamestnancov však zaujíma, aká suma im mesačne pribudne na účet, t. j. čistá mzda. Konkurencieschopnosť ovplyvní tzv. super-hrubá mzda, t. j. celkové náklady zamestnávateľa na vyslaného zamestnanca.

1. Zaoberala sa Komisia aj čistou mzdou alebo tzv. super-hrubou mzdou vyslaného zamestnanca?2. Akým spôsobom dosiahne Komisia proklamovaný cieľ „rovnaká mzda za rovnakú prácu“, ak sa čisté príjmy zamestnancov a celkové náklady zamestnávateľov z rôznych členských štátov budú aj naďalej výrazne odlišovať?3. Zaoberala sa Komisia otázkou, ako nový návrh ovplyvní konkurencieschopnosť, resp. či sa nevytvárajú neprimerané bariéry fungovania vnútorného trhu, keďže zamestnávateľ vyslaného zamestnanca bude mať na rozdiel od domovského zamestnávateľa okrem nákladov na odmeňovanie aj náklady súvisiace s vyslaním?

Právne oznámenie