Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 188kWORD 18k
5. september 2017
E-005531-17
Vprašanje za pisni odgovor E-005531-17
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Elly Schlein (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Ska Keller (Verts/ALE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Birgit Sippel (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Julie Ward (S&D) , Massimo Paolucci (S&D) , Flavio Zanonato (S&D)

 Zadeva:  Domnevni dogovor z libijskimi milicami za zajezitev migracijskih tokov
 Pisni odgovor 

Po poročanju agencije Associated Press so libijski varnostni uradniki in pripadniki milic razkrili, da naj bi se vlada v Tripoliju z milicami, ki so tudi vpletene v trgovino z ljudmi, dogovorila, da bodo zajezile migracijski tok v zameno za opremo, ladje in plačilo, ta dogovor pa naj bi podprla italijanska vlada. Eno od teh milic je skupina strokovnjakov Združenih narodov za Libijo opredelila kot enega od glavnih posrednikov v trgovini z ljudmi.

Po navedbah virov omenjene novinarske agencije je to eden od glavnih razlogov za upad števila prihodov iz Libije v zadnjih dveh mesecih. Evropska unija zagotavlja izdatno podporo libijski vladi, med drugim prek nujnega skrbniškega sklada za Afriko in s projektom, ki zagotavlja financiranje v višini 46 milijonov EUR za usposabljanje libijske obalne straže, krepitev njenih meja in izboljšanje razmer za migrante v centrih za pridržanje.

Ali je Komisija seznanjena z omenjenim dogovorom z lokalnimi milicami? Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti za zagotovitev, da evropska sredstva ne bodo končala v rokah milic in trgovcev z ljudmi? Če se domneve potrdijo, ali bo Komisija razmislila o prekinitvi financiranja?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo