Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 101kWORD 19k
29. november 2017
E-005767/2017(ASW)
Odgovor komisarja Dimitrisa Avramopulosa v imenu Komisije
Referenčna številka vprašanja: E-005767/2017

Od januarja 2017 večina držav članic zaveze predloži vsak mesec, čeprav sklepa Sveta(1) zahtevata predložitev zavez le vsake tri mesece, in redno izvaja premestitve(2). Poleg tega se je izkazalo, da je število ljudi, ki so upravičeni do premestitve, veliko nižje. Komisija je sprožila postopke za ugotavljanje kršitev(3) zoper tri države članice, ki iz Italije ali Grčije od začetka izvajanja programa niso premestile še nobene osebe (Madžarska in Poljska) ali pa tega niso storile že več kot eno leto (Češka republika).

Komisija ne namerava spremeniti svoje politike o vračanju prosilcev v Italijo in Grčijo v skladu z dublinsko uredbo.

Komisija meni, da ni ugoden trenutek za predstavitev novega predloga o premestitvah. Prva prednostna naloga je čimprejšnja premestitev vseh upravičenih prosilcev, ki so bili v Italiji in Grčiji prisotni 26. septembra 2017. Poleg tega se Komisija ne more še naprej zanašati na ad hoc ukrepe. Edina strukturna rešitev je prenovitev dublinskega sistema. Potreben je hiter napredek za dosego političnega dogovora o tej zadevi. Vendar je Komisija ob priznavanju, da je migracijski pritisk na Italijo in Grčijo še vedno velik, izrazila pripravljenost, da še naprej podpira države članice, katerih prizadevanja za premestitev iz Grčije in Italije presegajo trenutne programe(4).

(1)Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146) in Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80).
(2)O napredku pri izvajanju programa, zlasti v letu 2017, se redno poroča v poročilih o premestitvi in preselitvi. Zadnje tako poročilo (15. poročilo) je bilo sprejeto 6. septembra 2017 (COM(2017)0465 final). Nekatere države članice so prosilce za premestitev iz Italije ali Grčije, ki so jim bili dodeljeni, že premestile ali bodo to storile kmalu. Finska je s svojimi premestitvami septembra prva država članica, ki je premestila vse dodeljene prosilce iz Italije.
(3)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_sl.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_sl.htm.
(4)Sporočilo o uresničevanju evropske agende o migracijah (COM(2017)0558 final).

Pravno obvestilo