Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 21k
17 november 2017
E-007106-17
Frågor för skriftligt besvarande E-007106-17
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Jordi Solé (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Helga Stevens (ECR) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Jill Evans (Verts/ALE) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Mark Demesmaeker (ECR) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Kateřina Konečná (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

 Angående:  Spanska polisens bruk av våld i Katalonien
 Skriftligt svar 

För inte så länge sedan gjorde polisen ett våldsamt tillslag i Katalonien, med brutal insats av maktmedel och våld mot fredliga väljare, varvid över 844 personer skadades och gummikulor kom till användning, fastän de är förbjudna i Katalonien. Efter detta sade kommissionens vice ordförande Timmermans vid plenarsammanträdet den 4 oktober 2017 att Policia Nacionals och Guardia Civils handlingssätt stått i proportion till behovet att upprätthålla rättsstaten. Med beaktande av Europeiska unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen samt rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och med hänsyn tagen till följande bevismaterial(1), (2), (3), inställer sig nedanstående frågor:

Hur vill kommissionen motivera det berättigade i den spanska polisens handlingssätt den 1 oktober 2017 i Katalonien?

Anser kommissionen att polisingripandet stod i samklang med de grundläggande värdena frihet och rättsstat som stadfästs i artikel 2 i EU-fördraget?

(1)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/spain-excessive-use-of-force-by-national-police-and-civil-guard-in-catalonia/
(2)http://www.bbc.com/news/av/world-europe-41459692/catalonia-video-shows-violence-as-police-tackle-voters
(3)http://www.eldiario.es/rastreador/prensa-internacional-portadas-policiales-Catalunya_6_692990695.html

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande