Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 204kWORD 20k
20 ноември 2017 г.
E-007124-17
Въпрос с искане за писмен отговор E-007124-17
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tim Aker (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Zoltán Balczó (NI) , Nikolay Barekov (ECR) , Tiziana Beghin (EFDD) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Elmar Brok (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Eleonora Evi (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Laura Ferrara (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Rikke Karlsson (ECR) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Marco Valli (EFDD) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Michaela Šojdrová (PPE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) , Udo Voigt (NI) , Marco Zullo (EFDD)

 Относно:  Експлоатацията на детски труд от корпорациите за производство на кафе и какао
 Писмен отговор 

ЕС е най-големият вносител и потребител в света на какао и кафе — два продукта, които биват добивани от десетки милиони бедни земеделски стопани, както и от милиони деца. Понастоящем в реални стойности ЕС заплаща с 60 % по-малко за кафето си, отколкото през 1983 г. Заплащаните от ЕС цени на какаото са по-малко от половината на това, което би осигурило на земеделските стопани достатъчни за препитанието им доходи.

Фернандо Моралес де ла Круз, основател на CAFÉ FOR CHANGE, твърди, че е от финансова гледна точка ЕС се ползва в най-голяма степен от детския труд и крайната бедност сред производителите на кафе и какао. Журналисти, включително от Rai Report, представят изобилни доказателства, че финансираните от ЕС‐ сертификати за кафе и какао като „Fairtrade“, „UTZ“, и пр. допринасят за бедността и глада и са във вреда на невинни деца. Очевидно тези т.нар. схеми за сертифициране получават милиони посредством финансирането от ЕС, позволявайки на многонационалните дружества да закупуват кафе и какао за по-малко, отколкото са разходите за производство, като същевременно мамят потребителите на ЕС с неверни твърдения.

В този контекст:
1. Може ли да каже Комисията какви незабавни мерки ще предприеме за изкореняване на детския труд във веригата за доставка на кафе и какао, консумирани в ЕС, с оглед защитата на милиони деца от последиците на експлоататорските търговски практики на мощни предприятия?
2. По какъв начин Комисията ще гарантира, че потребителите в ЕС на кафе и какао не финансират експлоататорски предприятия?

Подкрепа(1)

(1)Въпросът е получил подкрепата и от други членове на ЕП освен вносителите. Роза Д'Амато (EFDD), Агнес Йонгериус (S&D).

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация