Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 197kWORD 19k
20. november 2017
E-007124-17
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007124-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tim Aker (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Zoltán Balczó (NI) , Nikolay Barekov (ECR) , Tiziana Beghin (EFDD) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Elmar Brok (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Eleonora Evi (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Laura Ferrara (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Rikke Karlsson (ECR) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Marco Valli (EFDD) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Michaela Šojdrová (PPE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) , Udo Voigt (NI) , Marco Zullo (EFDD)

 Om:  Udnyttelse af børnearbejde af selskaber i kaffe‐ og kakaoindustrien
 Skriftlig besvarelse 

EU er verdens største importør og forbruger af kaffe og kakao — to produkter, der høstes af adskillige millioner fattige landbrugere og flere millioner børn. I dag betaler EU 60 % mindre i faste priser for kaffe, end hvad der var tilfældet i 1983. De priser, som EU betaler for kakao, ligger under halvdelen af, hvad der ville sikre landbrugerne en anstændig indkomst.

Fernando Morales de la Cruz, grundlægger af CAFÉ FOR CHANGE, hævder, at EU er den, der drager flest finansielle fordele af børnearbejde og ekstrem fattigdom blandt kaffe‐ og kakaoproducenterne. Journalister, bl.a. fra Rai Report, har på uddybende vis dokumenteret, at EU-støttede kaffe‐ og kakaomærkninger såsom »Fairtrade« og »UTZ« bidrager til fattigdom og sult og er til skade for uskyldige børn. Disse såkaldte certificeringsordninger modtager tilsyneladende flere millioner euro i EU-støtte, og det giver multinationale selskaber mulighed for at købe kaffe og kakao til under, hvad det koster at producere disse produkter, mens de europæiske forbrugere vildledes med falske påstande.

I forlængelse heraf bedes Kommissionen besvare følgende:
1. Kan Kommissionen oplyse, hvilke umiddelbare foranstaltninger den agter at træffe for at udrydde børnearbejde i forsyningskæden for den kaffe og kakao, der forbruges i EU, for at beskytte millioner af børn mod konsekvenserne af magtfulde selskabers udbyttende handelspraksisser?
2. Hvordan vil Kommissionen sikre, at EU's kaffe‐ og kakaoforbrugere ikke støtter udnyttende selskaber?

Støtter(1)

(1)Denne forespørgsel støttes af andre medlemmer end stillerne: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius (S&D).

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse