Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 19k
2017 m. lapkričio 20 d.
E-007124-17
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-007124-17
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tim Aker (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Zoltán Balczó (NI) , Nikolay Barekov (ECR) , Tiziana Beghin (EFDD) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Elmar Brok (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Eleonora Evi (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Laura Ferrara (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Rikke Karlsson (ECR) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Marco Valli (EFDD) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Michaela Šojdrová (PPE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) , Udo Voigt (NI) , Marco Zullo (EFDD)

 Tema:  Vaikų darbo jėgos išnaudojimas kavos ir kakavos korporacijose
 Atsakymas raštu 

ES yra didžiausia pasaulyje kavos ir kakavos – dviejų produktų, kuriuos surenka dešimtys milijonų neturtingų ūkininkų ir milijonai vaikų, – importuotoja ir vartotoja. Šiais laikais ES už kavą realiai moka 60 proc. mažiau nei 1983 metais. Kakavos kainos, kurias moka ES, yra dvigubai mažesnės nei ta suma, kuri galėtų užtikrinti ūkininkams pragyvenimui reikalingas pajamas.

Įmonės „CAFÉ FOR CHANGE“ įkūrėjas Fernando Morales-de la Cruz teigia, kad ES yra didžiausia vaikų darbo ir didelio skurdo, kurį patiria kavos ir kakavos augintojai, ekonominės naudos gavėja. Žurnalistai, įskaitant naujienų portalą „Rai Report“, dokumentuose išsamiai užfiksavo, kad ES‐finansuojamais kavos ir kakavos sertifikatais, pavyzdžiui, „Fairtrade“ (liet. sąžiningos prekybos), „UTZ“ ir kt., prisidedama prie skurdo ir bado ir daroma žala nekaltiems vaikams. Akivaizdu, kad šios vadinamosios sertifikavimo sistemos iš ES lėšų gauna milijonus eurų, kuriais naudodamosi daugiašalės įmonės gali pirkti kavos ir kakavos už mažesnę nei jų gamybos sąnaudos kainą ir klaidingai informuoti ES vartotojus.

Atsižvelgiant į tai:
1. Ar Komisija galėtų nurodyti, kokių skubių priemonių ji imsis, kad būtų panaikintas vaikų darbas ES suvartojamos kavos ir kakavos tiekimo grandinėje, siekdama apsaugoti milijonus vaikų nuo galingų korporacijų vykdomos išnaudojimo prekybos padarinių?
2. Kaip Komisija užtikrins, kad ES kavos ir kakavos vartotojai nefinansuotų išnaudojančių įmonių?

Remiantys nariai(1)

(1)Šį klausimą remia ne tik klausimo autoriai, bet ir kiti Parlamento nariai: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius (S&D).

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinis pranešimas