Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 195kWORD 19k
20 november 2017
E-007124-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007124-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tim Aker (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Zoltán Balczó (NI) , Nikolay Barekov (ECR) , Tiziana Beghin (EFDD) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Elmar Brok (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Eleonora Evi (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Laura Ferrara (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Rikke Karlsson (ECR) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Marco Valli (EFDD) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Michaela Šojdrová (PPE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) , Udo Voigt (NI) , Marco Zullo (EFDD)

 Betreft:  Exploitatie van kinderarbeid door koffie‐ en cacaobedrijven
 Schriftelijk antwoord 

De EU is wereldwijd de grootste invoerder en consument van koffie en cacao, twee producten die door tientallen miljoenen landbouwers in armoede en miljoenen kinderen geoogst worden. Momenteel betaalt de EU in reële  termen 60 % minder voor koffie dan in 1983. De prijzen die de EU voor cacao betaalt, bedragen maar de helft van wat nodig is om een behoorlijk inkomen voor de landbouwers te verzekeren.

Fernando Morales-de la Cruz, stichter van CAFÉ FOR CHANGE, beweert dat de EU de grootste economische begunstigde is van kinderarbeid en extreme armoede onder koffie‐ en cacaotelers. Journalisten, onder meer Rai Report, hebben uitgebreid aangetoond dat door de EU gefinancierde koffie‐ en cacaocertificatie (Fairtrade, UTZ enz.) armoede en honger in de hand werkt en schadelijk is voor onschuldige kinderen. Deze zogenaamde certificatiestelsels ontvangen miljoenen aan EU-financiering, waardoor multinationals koffie en cacao kunnen kopen voor minder dan de productieprijs, terwijl consumenten in de EU bedot worden met onjuiste beweringen.

In deze context:
1. Kan de Commissie meedelen welke onmiddellijke maatregelen zij zal nemen om kinderarbeid in de toeleveringsketen van koffie en cacao bestemd voor consumptie in de EU te stoppen, teneinde miljoenen kinderen te beschermen tegen de gevolgen van uitbuitende handelspraktijken van machtige bedrijven?
2. Hoe zal de Commissie verzekeren dat de consumenten van koffie en cacao in de EU geen uitbuitende ondernemingen financieren?

Ondersteuners(1)

(1)Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de opstellers: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius (S&D).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling