Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 19k
20 noiembrie 2017
E-007124-17
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-007124-17
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Ignazio Corrao (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Tim Aker (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Zoltán Balczó (NI) , Nikolay Barekov (ECR) , Tiziana Beghin (EFDD) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Elmar Brok (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Mark Demesmaeker (ECR) , Eleonora Evi (EFDD) , José Inácio Faria (PPE) , Laura Ferrara (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Rikke Karlsson (ECR) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Marco Valli (EFDD) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Rolandas Paksas (EFDD) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Daciana Octavia Sârbu (S&D) , Michaela Šojdrová (PPE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) , Udo Voigt (NI) , Marco Zullo (EFDD)

 Subiect:  Exploatarea prin muncă a copiilor de către corporațiile producătoare de cafea și cacao
 Răspuns scris 

UE este cel mai mare importator și consumator, la nivel mondial, de cafea și cacao, două produse recoltate de zeci de milioane de agricultori săraci și de milioane de copii. În prezent, UE plătește, în termeni reali, cu 60% mai puțin pentru cafeaua sa decât în 1983. Prețurile plătite de UE pentru cacao reprezintă mai puțin de jumătate din ceea ce ar asigura un venit decent agricultorilor.

Fernando Morales-de la Cruz, fondatorul CAFÉ FOR CHANGE, afirmă că UE este cel mai mare beneficiar al muncii copiilor și al sărăciei extreme din rândul cultivatorilor de cafea și cacao. Jurnaliștii, inclusiv Rai Report, au documentat pe larg faptul că certificările finanțate de UE, de tipul „Fairtrade”, „UTZ” etc. contribuie la sărăcie și foamete și afectează copiii inocenți. Se pare că aceste așa-numitele sisteme de certificare primesc finanțare de milioane de euro de la UE, permițând multinaționalelor să cumpere cafea și cacao la un preț mai mic decât costul producerii, înșelând, în același timp, consumatorii cu afirmații false.

În acest context:
1. poate Comisia să precizeze care sunt măsurile imediate pe care le va lua în vederea eradicării muncii copiilor în lanțul de aprovizionare cu cafea și cacao consumate în UE, pentru a proteja milioane de copii de consecințele practicilor comerciale abuzive ale corporațiilor puternice?
2. cum se va asigura Comisia că consumatorii de cafea și cacao din Uniune nu finanțează întreprinderi abuzive?

Susținători(1)

(1)Această întrebare este sprijinită și de alți deputați pe lângă autori: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius (S&D).

Limba originală a întrebării: EN 
Notă juridică