Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
22 november 2017
E-007189-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007189-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D)

 Betreft:  Stand van de uitvoering van de gezamenlijke koersbepaling van de EU en Afghanistan inzake migratie: terugkeer van personen naar Afghanistan
 Schriftelijk antwoord 

Als follow-up van een op 8 november 2017 ontvangen antwoord op een door haar ingediend verzoek ontving de commissie LIBE op 20 november 2017 van de Commissie een bevestiging van de uitvoering van de gezamenlijke koersbepaling (Joint Way Forward — JWF) inzake migratie tussen Afghanistan en de EU, die door de twee partijen op 2 oktober 2016 was ondertekend.

De Commissie berichtte dat er in 2016 in totaal 8 325 personen naar Afghanistan zijn  teruggekeerd, met inbegrip van vrijwillige  terugkeer, en dat er sinds de inwerkingtreding van de JWF in totaal 17 chartervluchten hebben plaatsgevonden, met 269  terugkerende personen aan boord.

Kan de Commissie in het licht hiervan antwoorden op de volgende vragen:
1. Uit welke lidstaten en vanaf welke luchthavens zijn deze 17 vluchten vertrokken? Door welke lidstaat werden zij gecoördineerd, of was de coördinatie in handen van Frontex?
2. Wat was het geslacht en de exacte leeftijd van de 269  terugkerende personen aan boord van deze vluchten?
3. Kan de Commissie een nauwkeurige opsplitsing overleggen van de totale kosten van deze vluchten voor de lidstaten en/of de EU? Werden de vluchten uit de EU-begroting gefinancierd, bijvoorbeeld via Frontex of AMIF (rechtstreeks of onrechtstreeks beheer)?
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling