Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 18k
22 november 2017
E-007189-17
Frågor för skriftligt besvarande E-007189-17
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D)

 Angående:  Status för genomförandet av samarbetsavtalet Joint Way Forward om migration mellan Afghanistan och EU: återvändanden till Afghanistan
 Skriftligt svar 

Som uppföljning till en skrivelse mottagen den 8 november 2017 som svar på LIBE-utskottets begäran fick utskottet den 20 november 2017 en bekräftelse från kommissionen om genomförandet av Joint Way Forward (JWF) om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU, som undertecknades av båda parter den 2 oktober 2016.

Kommissionen har rapporterat att totalt 8 325 personer återsändes till Afghanistan under 2016, inbegripet frivilliga avresor, och att totalt 17 charterflygningar med 269 återvändande personer ombord har ägt rum sedan ikraftträdandet av JWF.

Mot bakgrund av ovanstående:
1. Vilka medlemsstater och flygplatser avreste de 17 charterflygningarna från? Vilka medlemsstater samordnade dem, eller samordnade Frontex dem?
2. Vad var könet och den exakta åldern på de 269 återvändande ombord på dessa flygningar?
3. Kan kommissionen tillhandahålla en exakt fördelning av den totala kostnaden som medlemsstaterna och/eller Europeiska unionen ådrog sig för att genomföra flygningarna? Finansierades flygningarna genom EU:s budget, inbegripet genom Frontex eller Amif (direkt eller indirekt)?
Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande