Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 16k
30 Νοεμβρίου 2017
E-007374-17
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007374-17
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

 Θέμα:  Διδακτορικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ)
 Γραπτή απάντηση 

Παρόλη την αυξημένη ανάγκη για διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια, ο φόρτος εργασίας αναφορικά με τη διδασκαλία πέφτει όλο και περισσότερο στους διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες (ΔΕΔΕ — Διδακτορικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας και Έρευνας). Παρόλο όμως τον φόρτο εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα των ΔΕΔΕ στην Κύπρο δεν αναγνωρίζονται.

Ο σύλλογος Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας στην Κύπρο ζητεί πλήρη πρόσβαση των ΔΕΔΕ στα κοινωνικά τους δικαιώματα και την κοινωνική τους ασφάλιση, όπως άδεια μητρότητας, ασφάλεια υγείας και εισφορές του εργοδότη στα κοινωνικά ταμεία (όπως άλλωστε πρέπει να γίνεται με όλους τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια). Επίσης παλεύει για την άρση του περιορισμού επαναπασχόλησης των ΔΕΔΕ οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τους 30 μήνες διδασκαλίας σε 5 χρόνια.

Τα δικαιώματα των ΔΕΔΕ προστατεύονται εν μέρει και από τη Χάρτα του Ερευνητή της ΕΕ, το EURAXESS κ.λπ., τα οποία φαίνεται να παραβιάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ΔΕΔΕ και να αντιμετωπίσει/ρυθμίσει τις μη τυπικές μορφές εργασίας αυτού του είδους, ειδικά μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα;
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου