Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 191kWORD 16k
12. joulukuuta 2017
E-007629-17
Kirjallisesti vastattava kysymys E-007629-17
komissiolle (Varapuheenjohtajalle/Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 artikla
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Norica Nicolai (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , David Martin (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Paolo De Castro (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D)

 Aihe:  VP/HR – Kambodžan pääasiallisen oppositiopuolueen (CNRP) lakkauttaminen
 Kirjallinen vastaus 

Kambodžan korkein oikeus antoi 16. marraskuuta ratkaisun, jolla lakkautettiin Kambodžan kansallisen pelastuksen puolue (Cambodia National Rescue Party, CNRP) ja käytännössä muutettiin maa yksipuoluejärjestelmäksi.

Ratkaisu on jatkoa meneillään oleville voimatoimille ja järjestelmällisille sortotoimille, joita hallitus kohdistaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, oppositioryhmiä ja ‐johtajia sekä tiedotusvälineitä vastaan.

1. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja tietoinen edellä mainitusta oikeuden päätöksestä, ja mihin toimiin hän aikoo ryhtyä sen johdosta?

2. Mikä on varapuheenjohtajan / korkean edustajan näkemyksen mukaan CNRP-puolueen lakkauttamisen vaikutus Kambodžan demokratian tilaan, ja onko hän yhtä mieltä siitä, että edellä mainitulla päätöksellään Kambodža rikkoo yhden tai useamman yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan asetuksen ((EU) N:o 978/2012) 19 artiklassa tarkoitetun yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, minkä johdosta maan nykyiset tullietuudet olisi väliaikaisesti peruutettava?

3. Mitä vaikutuksia meneillään olevilla tukahduttamistoimilla sekä 16. marraskuuta annetulla ratkaisulla on EU:n Kambodžalle myöntämälle, muun muassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen kautta ohjatulle talousavulle?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus