Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 16k
2017 m. gruodžio 12 d.
E-007629-17
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-007629-17
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Norica Nicolai (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , David Martin (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Paolo De Castro (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D)

 Tema:  VP/HR – Kambodžos pagrindinės opozicijos partijos (CNRP) likvidavimas
 Atsakymas raštu 

Lapkričio 16 d. Aukščiausias teismas priėmė sprendimą likviduoti Kambodžos nacionalinio gelbėjimo partiją (CNRP), tokiu būdu Kambodža tapo vienpartine valstybe.

Šis sprendimas dar papildo vyriausybės nuolat ir sistemingai vykdomas represijas prieš pilietinės visuomenės organizacijas, opozicijos grupes bei asmenybes ir žiniasklaidą.

1. Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė žino apie pirmiau minėtą sprendimą ir kokių veiksmų ji imsis, reaguodama į jį?

2. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės nuomone, kokį poveikį CNRP likvidavimas turės demokratijos padėčiai Kambodžoje? Ar ji sutinka, kad šiandieninis sprendimas pažeidžia Kambodžos įsipareigojimus pagal vieną ar daugiau BLS reglamento (Nr. 978/2012) 19 straipsnyje nurodytų konvencijų, ir dėl jo turėtų būti atšauktos laikinos muitų tarifų lengvatos, kuriomis Kambodža naudojasi šiuo metu?

3. Kokį poveikį tebevykdomos represijos kartu su lapkričio 16 d. priimtu sprendimu turės ES finansinei paramai, teikiamai, be kita ko, pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę?

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinis pranešimas