Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 97kWORD 16k
12 december 2017
E-007629-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007629-17
aan de Commissie (Vicevoorzitter/Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Norica Nicolai (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , David Martin (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Paolo De Castro (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D)

 Betreft:  VP/HR — Ontbinding van de Nationale Reddingspartij van Cambodja (CNRP), de belangrijkste oppositiepartij van Cambodja
 Schriftelijk antwoord 

De Nationale Reddingspartij van Cambodja (CNRP) is op 16 november jl. ontbonden bij een besluit van het Hooggerechtshof van Cambodja, waardoor Cambodja in feite een eenpartijstaat is geworden.

Deze uitspraak komt nog bovenop het aanhoudende brute optreden van de regering en de stelselmatige onderdrukking van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, oppositieleden en ‐groeperingen en de media.

1. Is de VV/HV op de hoogte van bovengenoemde uitspraak en hoe denkt ze te reageren?

2. Welke gevolgen zal de ontbinding van de CNRP volgens de VV/HV hebben voor de staat van de democratie in Cambodja en is zij het ermee eens dat met de uitspraak die vandaag is gedaan, verplichtingen van Cambodja uit hoofde van een of meerdere van de in artikel 19 van de SAP-verordening (Verordening nr. 978/2012) bedoelde verdragen worden geschonden, waardoor de tariefpreferenties die Cambodja momenteel geniet, tijdelijk kunnen worden ingetrokken?

3. Welke gevolgen zullen het aanhoudende brute optreden en de uitspraak van 16 november jl. hebben voor de financiële steun die de EU, onder meer in het kader van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten, aan Cambodja verstrekt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling