Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 16k
12 decembrie 2017
E-007629-17
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-007629-17
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marietje Schaake (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Norica Nicolai (ALDE) , Petras Auštrevičius (ALDE) , David Martin (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Eva Joly (Verts/ALE) , Paolo De Castro (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D)

 Subiect:  VP/HR — Dizolvarea CNRP, principalul partid de opoziție din Cambodgia
 Răspuns scris 

O hotărâre pronunțată de Curtea Supremă a Cambodgiei la 16 noiembrie a dizolvat Partidul Salvării Naționale din Cambodgia (CNRP), transformând practic Cambodgia într-un stat cu partid unic.

Hotărârea se adaugă acțiunilor continue ale guvernului de sancționare și reprimare sistematică a organizațiilor societății civile, a grupurilor și personalităților de opoziție și a mass-mediei.

1. Este VP/ÎR la curent cu hotărârea menționată mai sus și ce măsuri va lua ca reacție?

2. După părerea VP/ÎR, ce efect va avea dizolvarea CNRP asupra situației democrației în Cambodgia și este domnia sa de acord cu faptul că hotărârea de azi este o încălcare a obligațiilor Cambodgiei în temeiul uneia sau mai multora dintre convențiile menționate la articolul 19 din Regulamentul SGP (nr. 978/2012), ceea ce ar trebui să conducă la retragerea temporară a preferințelor tarifare de care beneficiază în prezent Cambodgia?

3. Ce efect va avea campania de represiune în curs, împreună cu hotărârea din 16 noiembrie, asupra sprijinului financiar acordat de UE Cambodgiei, inter alia în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului?

Limba originală a întrebării: EN 
Notă juridică