Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 20k
13. decembra 2017
E-007660-17
Otázka na písomné zodpovedanie E-007660-17
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy – definícia vysielania v oblasti medzinárodnej dopravy
 Písomná odpoveď 

V nadväznosti na pretrvávajúce odlišnosti vo výklade či uplatňovaní smernice o vysielaní pracovníkov 96/71/ES na zamestnancov v doprave žiadam Komisiu o poskytnutie konkrétnych odpovedí na nasledujúce otázky.

1. Vzťahuje sa smernica o vysielaní zamestnancov v platnom znení na prípad(y), keď zamestnávateľ podnikajúci v medzinárodnej doprave so sídlom v členskom štáte A má pracovnoprávny vzťah založený na pracovnom práve členského štátu A so zamestnancom, ktorého náplňou práce je medzinárodná doprava, a zamestnanec v rámci tohto pracovnoprávneho vzťahu vykoná dopravu s nakládkou v členskom štáte A a vykládkou v členskom štáte B a členskom štáte C, pričom poskytnutie dopravy objednal subjekt so sídlom v členskom štáte a) A, b) B, alebo c) C?2. Ako chce Komisia odstrániť súčasnú právnu neistotu a dôsledky (prijatie protekcionistických národných predpisov) vyplývajúce z rozličného uplatňovania súčasnej smernice o vysielaní na sektor dopravy, ak sa majú pravidlá návrhu COM(2016) 128 vzťahovať na tento sektor až potom, ako vstúpi návrh COM(2017) 278 do platnosti, a zároveň neexistuje špecifikácia a jasná definícia vyslania v sektore dopravy, okrem usmernenia Rady z 20. 5. 1996 (bod 3)?3. V odpovedi na otázku E-006896/2016 Komisia uviedla, že revízia predpisov by mala priniesť aj objasnenie podmienok uplatňovania Smernice o vysielaní v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy, a teda aj konkrétnych okolností uvedených v otázke E-006896/2016. Kde sa nachádza predmetné objasnenie uplatňovania na tieto okolnosti?

Právne oznámenie