Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 102kWORD 21k
16. marca 2018
E-007661/2017(ASW)
Odpoveď pani Bulcovej v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: E-007661/2017

1. Cestná preprava nie je vylúčená z rozsahu pôsobnosti smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Komisia sa však domnieva, že pri uplatňovaní pravidiel EÚ o vysielaní pracovníkov by sa mala brať do úvahy vysoká úroveň mobility pracovníkov v oblasti cestnej prepravy. Komisia preto 31. mája 2017 prijala lex specialis, v ktorom sa navrhujú osobitné opatrenia pre uplatňovanie pravidiel o vysielaní pracovníkov, pokiaľ ide o cestnú prepravu.

2. V návrhu sa predpokladá, že vodič, ktorý vykonáva prácu v inom členskom štáte ako členský štát, v ktorom je legálne zamestnaný, sa považuje za vyslaného pracovníka. Tranzitné aktivity sa však za vysielanie pracovníkov nepovažujú. Lex specialis nemá vplyv na uvedené stanovisko. Pokiaľ ide o prípady vysielania pracovníkov v rámci operácií medzinárodnej prepravy, v lex specialis sa len uvádza špecifikácia, podľa ktorej sa článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES nevzťahuje na prípady, keď je obdobie vyslania v členskom štáte kratšie ako 3 dni za mesiac.

Posledná úprava: 7. júna 2018Právne oznámenie