Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 193kWORD 16k
19 grudnia 2017 r.
E-007863-17
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007863-17
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Javier Nart (ALDE) , Carolina Punset (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Mario Borghezio (ENF) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Yana Toom (ALDE) , Remo Sernagiotto (ECR) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Ivan Štefanec (PPE) , Eduard Kukan (PPE) , Francisco José Millán Mon (PPE) , José Inácio Faria (PPE) , Monica Macovei (ECR)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Odmowa przez Wiceprzewodniczącą Komisji/Wysoką Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa spotkania z laureatami Nagrody im. Sacharowa w 2017 r.
 Odpowiedź na piśmie 

Przedstawiciele wenezuelskiej opozycji, jako laureaci Nagrody im. Sacharowa w 2017 r., obecni byli w Strasburgu na uroczystości wręczenia nagrody w trakcie posiedzenia plenarnego w grudniu 2017 r.

Zostali oczywiście powitani i przyjęci przez kilku różnych przedstawicieli instytucji europejskich, w tym przewodniczącego A. Tajaniego i liderów różnych grup.

Dowiedzieliśmy się jednak, że wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odmówiła spotkania z nimi i oddelegowała swojego szefa sztabu do spotkania się z laureatami zamiast niej.

Uważamy to za niedopuszczalne zarówno w stosunku do Parlamentu Europejskiego, który przyznaje tę nagrodę, jak i w stosunku do wenezuelskiej opozycji.

Czy wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest w stanie potwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce, i wyjaśnić jej przyczynę? Jaki obraz instytucji unijnych wyłania się w oczach reszty świata, zdaniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, po okazaniu przez nią takiego braku szacunku?

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna