Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 17k
8. januar 2018
E-000030-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000030-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Brando Benifei (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella De Monte (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Antanas Guoga (PPE) , John Howarth (S&D) , Eva Kaili (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Arndt Kohn (S&D) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Javi López (S&D) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Vladimír Maňka (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Rory Palmer (S&D) , Evelyn Regner (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Ivan Štefanec (PPE) , Catherine Stihler (S&D) , Romana Tomc (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Monika Vana (Verts/ALE) , Tom Vandenkendelaere (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE)

 Zadeva:  Neplačana praksa pri Komisiji
 Pisni odgovor 

Evropski varuh človekovih pravic je pred kratkim s svojo odločitvijo o neplačani praksi v delegacijah ESZD ustvaril jasen precedens, kar zadeva kakovostno prakso v institucijah EU. Iz odgovora na pisno vprašanje E-004895/2017 je razbrati, da se število neplačanih praktikantov na Komisiji povečuje, v odgovoru pa ni bilo navedeno skupno število praktikantov na leto, na podlagi katerega bi bilo mogoče bolje oceniti obseg problema. Številni neplačani praktikanti v nekaterih generalnih direktoratih kažejo na to, da se mladi morebiti uporabljajo kot poceni delovna sila. Nekateri generalni direktorati poleg tega – v nasprotju s trditvami Komisije – dejavno novačijo neplačane praktikante.

Kot nadaljevanje pisnega vprašanja E-004895/2017 Komisijo sprašujemo naslednje:

Koliko je bilo skupaj neplačanih praktikantov, ki so jih posamezni generalni direktorati Komisije sprejeli v letih 2014, 2015 in 2016?

Ali se Komisija strinja, da sedanji sistem neplačane prakse z zelo velikim številom praktikantov v nekaterih generalni direktoratih predstavlja slabo prakso, ki bi jo bilo treba spremeniti? Ali Komisija ukrepa v tej smeri?

Kako bo Komisija za vse svoje praktikante zagotovila pregleden in pošten postopek zaposlovanja, glede na to, da nekateri generalni direktorati dejavno novačijo neplačane praktikante?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. februar 2018Pravno obvestilo