Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 0kWORD 0k
20. marec 2018
E-000191/2018(ASW)
Odgovor komisarke Marianne Thyssen v imenu Komisije
Referenčna številka vprašanja: E-000191/2018

Kot je Komisija navedla v svojem odgovoru na pisno vprašanje E-001852/2017, uredbi Evropske unije o koordinaciji sistemov socialne varnosti(1) določata skupna pravila za izplačilo družinskih prejemkov (dajatev) delavcem, zaposlenim v drugi državi članici. Po teh pravilih so mobilni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka.

Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na pravičnem in jasnem načelu, ki je bistvo enotnega trga in se je skozi čas izkazalo za uspešno, tj. za enake vplačane prispevke iz dela se morajo pridobiti in uporabljati enaki prejemki. Ta pristop je skladen s pristopom, ki ga Komisija zagovarja tudi v drugih zadevah, na primer v svojem predlogu za revizijo direktive o napotitvi delavcev(2) na podlagi načela, da imajo delavci pravico do enakega plačila za enako delo v istem kraju.

Glede ukrepov, ki jih Avstrija načrtuje v zvezi z indeksacijo otroškega dodatka, bo Komisija združljivost zadevne zakonodaje s pravom EU preučila, če oziroma ko bo ta zakonodaja sprejeta. Komisija opozarja, da Pogodba prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva.

(1)Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1); Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).
(2)COM(2016)0128 final.

Zadnja posodobitev: 23. marec 2018Pravno obvestilo