Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 189kWORD 18k
13. januar 2018
E-000191-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000191-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Romana Tomc (PPE) , Milan Zver (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Csaba Sógor (PPE) , Renate Weber (ALDE) , Franc Bogovič (PPE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE) , Martina Dlabajová (ALDE) , Ádám Kósa (PPE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Patricija Šulin (PPE) , Claude Rolin (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Alojz Peterle (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Monika Vana (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jana Žitňanská (ECR)

 Zadeva:  Otroški dodatek v Avstriji
 Pisni odgovor 
Avstrijska vlada načrtuje nov zakon za indeksacijo otroškega dodatka glede na življenjske stroške v državi članici, v kateri otroci prebivajo. Po navedbah avstrijske vlade bo ta ukrep vplival na 132.000 otrok v vrsti držav članic. Glede na to, da večina držav članic nasprotuje indeksaciji socialnih prejemkov, Komisijo prosimo, da odgovori na naslednja vprašanja:
1. Ali gre za diskriminacijo državljanov EU, če je otroški dodatek, ki ga plačuje država članica, indeksiran glede na življenjske stroške v državi prebivališča otrok?
2. Enako kot nacionalni državljani tudi državljani EU plačujejo davke in prispevajo v nacionalne sisteme socialne varnosti. Ali to pomeni, da so po zakonu upravičeni do enakih ugodnosti? (Ali to pravilo velja za otroški dodatek?)
3. Ali je ukrep, ki ga načrtuje Avstrija, skladen s pravom EU, zlasti z Uredbo (ES) št. 883/2004(1)?

(1)Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 25. januar 2018Pravno obvestilo