Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 19k
5. marca 2018
E-000286/2018(ASW)
Odpoveď pána Ariasa Cañeteho v mene Komisie
Referenčné číslo otázky: E-000286/2018

Na základe tretieho energetického balíka, najmä smernice o elektrickej energii a smernice o zemnom plyne, musia členské štáty zabezpečiť, aby ich národné regulačné orgány, vrátane ich zamestnancov a osôb zodpovedných za ich riadenie, konali nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nepožadovali alebo neprijímali priame pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu pri plnení svojich regulačných úloh. Tieto požiadavky stanovené v treťom balíku predstavujú dôležitý mechanizmus na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti národných regulačných orgánov. Ani v smernici o elektrine, ani v smernici o plyne sa neuvádzajú osobitné pravidlá o nezlučiteľnosti funkcií v rámci predchádzajúcich vládnych funkcií a regulačným orgánom.

Komisia systematicky kontroluje transpozíciu tretieho balíka do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov. Komisia v tejto súvislosti vedie dialóg so slovenskými orgánmi, vrátane otázok týkajúcich sa nezávislosti a právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), s cieľom prediskutovať konkrétne opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Komisia tiež vedie pravidelný dialóg so slovenským národným regulačným orgánom, ktorého predmetom je aj poskytovanie technického poradenstva a podpory pri stanovovaní regulačného rámca na nasledujúce roky.

Komisia nie je vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie oprávnená v tomto štádiu zverejniť ďalšie informácie o konkrétnych problémoch, ktoré vážený pán poslanec uviedol. Ak právne posúdenie odhalí nesúlad alebo nesprávne uplatňovanie práva Únie, Komisia pripomína, že ako strážkyňa zmlúv môže prijať potrebné opatrenia vrátane prípadného konania o nesplnení povinnosti.

Posledná úprava: 5. marca 2018Právne oznámenie