Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 18k
7. februar 2018
E-000745-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000745-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Miguel Viegas (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , João Pimenta Lopes (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Martina Michels (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Norbert Neuser (S&D) , Marita Ulvskog (S&D)

 Zadeva:  Zmanjšanje financiranja ZDA za UNRWA
 Pisni odgovor 

Vlada ZDA je nedavno napovedala precejšnje zmanjšanje finančne pomoči, ki jo namenja Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), in sicer s 350 milijonov USD na 60 milijonov USD.

UNRWA trenutno upravlja več kot 700 šol v Jordaniji, Libanonu, Siriji in Palestini (Zahodni breg in Gaza), ki jih obiskuje približno 525.000 otrok. Prav tako nudi zdravstvene storitve izjemnega pomena (upravlja 140 zdravstvenih centrov, v katerih se opravi približno 9 milijonov pregledov na leto), od primarnega zdravstvenega varstva do klinik za reproduktivno zdravje. Prav tako nudi pomoč pri gradnji stanovanjskih objektov.

Zaradi tega znatnega zmanjšanja je vsa pretekla pomoč zdaj ogrožena, kar povečuje trpljenje izmučenega palestinskega prebivalstva, zaradi tega pa bodo posledice konflikta, ki traja že več desetletij, še hujše.

1) Glede na nevzdržnost situacije, zaradi katere so ogrožene osnovne storitve, ki koristijo najbolj ranljivim skupinam palestinskega prebivalstva, kakšne so možnosti za povečanje prispevka EU in kateri ukrepi bodo sprejeti, da bi zagotovili neprekinjeno izvajanje storitev?2) Kakšno je stališče EU glede omenjene napovedi ameriške vlade in katere ukrepe ali prizadevanja načrtuje na ravni OZN, da bi pridobili več sredstev za UNRWA?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. februar 2018Pravno obvestilo