Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 5kWORD 20k
11 juni 2018
E-000820/2018(ASW)
Svar från Vytenis Andriukaitis på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-000820/2018

Kommissionen genomför EU-domstolens dom av den 21 december 2016. I domen klargörs att förmånstullar som beviljas marockanska produkter enligt avtalet mellan EU och Marocko inte gäller Västsahara.

Att livsmedelsbearbetningsanläggningar finns med i en förteckning är dock inte kopplat till frågan om huruvida förmånstullar beviljas eller inte. Uppförandet i förteckningen görs i enlighet med EU:s sanitära och fytosanitära lagstiftning, särskilt artikel 12 i förordning (EG) nr 854/2004(1). Förteckningen är oberoende av genomförandet av associeringsavtalet och syftar till att säkerställa att de produkter som importeras till EU från ett tredjeland eller ett tredjeterritorium kommer från anläggningar som uppfyller EU:s hygienkrav.

(1)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206).

Senaste uppdatering: 12 juni 2018Rättsligt meddelande