Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 188kWORD 18k
8. februar 2018
E-000820-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000820-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Bodil Valero (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Zadeva:  Maroški pooblaščeni uvozniki s sedežem v Zahodni Sahari
 Pisni odgovor 

Člen 11(1) Uredbe (ES) št. 854/2004 določa, da se proizvodi živalskega izvora „uvažajo samo iz tretje države ali dela tretje države, ki je na seznamu, sestavljenem in posodobljenem v skladu s postopkom iz člena 19(2)“ te uredbe.

Dne 21. decembra 2016 je Sodišče Evropske unije v zadevi C-104/16 P – Svet proti Front Polisario razsodil, da noben trgovinski sporazum med EU in Marokom ne more veljati za Zahodno Saharo, saj gre za posebno ozemlje, ki je ločeno od Maroka.

Dne 31. januarja 2017 je komisar Miguel Arias Cañete v odgovoru na vprašanje za pisni odgovor zatrdil, da bo Komisija odslej ravnala ob upoštevanju posebnega in ločenega statusa ozemlja Zahodne Sahare v skladu z mednarodnim pravom.

Od izdaje sodbe Sodišča EU dalje Komisija še ni sestavila ločenega seznama pooblaščenih uvoznikov iz Zahodne Sahare, temveč so uvozniki s sedežem na zasedenem ozemlju Zahodne Sahare še vedno na seznamu maroških uvoznikov.

Ali Komisija lahko pojasni, zakaj pri izvrševanju člena 11(1) Uredbe št. 854/2004 v zvezi z uvozniki s sedežem v Zahodni Sahari ozemlja Zahodne Sahare ne obravnava kot posebnega in ločenega od Maroka?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. februar 2018Pravno obvestilo