Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 185kWORD 18k
8. februar 2018
E-000824-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000824-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Bodil Valero (Verts/ALE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Zadeva:  Pravna podlaga za izvoz iz Zahodne Sahare v EU
 Pisni odgovor 

Dne 21. decembra 2016 je Sodišče Evropske unije v zadevi C-104/16 P – Svet proti Front Polisario razsodilo, da se noben trgovinski ali pridružitveni sporazum med EU in Marokom ne more uporabiti za Zahodno Saharo, saj gre za posebno ozemlje, ki je ločeno od Maroka.

Leta 2017 je Komisija pooblastila družbe s sedežem na zasedenem ozemlju Zahodne Sahare, da v Evropsko unijo izvažajo živila živalskega izvora.

Ob upoštevanju sodbe Sodišča EU iz leta 2016, na kakšni pravni podlagi te družbe izvažajo svoje izdelke v Evropsko unijo?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. februar 2018Pravno obvestilo