Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 17k
8 februari 2018
E-000827-18
Frågor för skriftligt besvarande E-000827-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Bodil Valero (Verts/ALE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Marita Ulvskog (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Angående:  Luftfartsavtalet EU-Marocko och Västsahara
 Skriftligt svar 

Den 24 oktober 2017 röstade Europaparlamentet ja till utkastet till rådets beslut om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart EU‐Marocko.

Är detta avtal tillämpligt på frakt‐ och passagerarflyg mellan EU:s medlemsstater och Västsaharas territorium?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande