Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 110kWORD 24k
1 Ιουνίου 2018
E-001467/2018(ASW)
Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001467/2018

Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να υποβάλει νέα πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ. Εργάζεται αυτό το χρονικό διάστημα για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος σχέδια για την ανάπτυξη κοινών μεθόδων κοστολόγησης και τιμολόγησης των φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, η Επιτροπή στηρίζει τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση της συνεργασίας τους, σε εθελοντικό πλαίσιο, για παράδειγμα μέσω του δικτύου των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών (CAPR), μέσω της υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις τιμές των φαρμάκων(1), η οποία εστιάζει στην κατάλληλη χρήση των υφιστάμενων συνόλων δεδομένων για τις τιμές των προϊόντων και στην αποτελεσματική εφαρμογή των τιμών αναφοράς για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και με την υποστήριξη ενός προγράμματος για τη βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες(2).

(1)Πρόγραμμα EURIPID: http://ec.europa.eu/chafea/news/news492.html
(2)Πρόγραμμα για τη βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): http://www.oecd.org/els/health-systems/pharmaceuticals.htm

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου