Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 210kWORD 19k
12 март 2018 г.
E-001509-18
Въпрос с искане за писмен отговор E-001509-18
до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Marietje Schaake (ALDE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Nils Torvalds (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , Boris Zala (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Milan Zver (PPE) , Monika Beňová (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE)

 Относно:  ЗП/ВП — Прилагане на санкциите срещу Русия
 Писмен отговор 

През ноември 2017 г. руското дружество „En + Group“ беше регистрирано на Лондонската фондова борса (LSE)(1).

„En + Group“ не попада изрично под режима на санкциите на ЕС, наложени след незаконното анексиране на Крим от Русия.

Дружеството е собственост на Олег Дерипаска, близък бизнес партньор на президента Путин и директор на „Базов елемент“, една от най-големите промишлени групировки в Русия. „Базов елемент“ притежава 47% от „Русал“, едно от най-големите предприятия за производство на алуминий в света.

„En + Group“ заявява, че част от средствата, набрани на Лондонската фондова борса, ще бъдат използвани за погасяване на дълга на дружеството към VTB, руска банка, собственост на държавата, която е обект на санкции от страна на ЕС.

1. Известно ли е на ЗП/ВП, че миналата година „En + Group“ беше регистрирано на европейска фондова борса и стана първото руското дружество, направило това след налагането на санкциите на ЕС?

2. Как ЗП/ВП оценява конкретната ситуация на „En + Group“ във връзка със санкциите на ЕС, които ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на някои руски банки и дружества, налагат забрана върху търговията с оръжия и ограничават достъпа на Русия до някои чувствителни технологии и услуги, които могат да бъдат използвани за нефтени проучвания и производство?

3. Може ли ЗП/ВП да изясни дали санкциите на ЕС могат в някои случаи да се прилагат индиректно, и може ли да оцени дали това би могло да се отнася за „En + Group“?

(1)https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-idUKKBN1D30N0

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация