Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 101kWORD 19k
12. marts 2018
E-001509-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001509-18
til Kommissionen (Næstformand/Højtstående repræsentant)
jf. forretningsordenens artikel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Nils Torvalds (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , Boris Zala (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Milan Zver (PPE) , Monika Beňová (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE)

 Om:  VP/HR — Gennemførelse af EU's sanktioner over for Rusland
 Skriftlig besvarelse 

I november 2017 blev det russiske selskab EN+ registreret på Londons børs (LSE)(1).

EN+ falder ikke udtrykkeligt ind under EU's sanktionsordning, der blev indført som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim.

Selskabet er ejet af Oleg Deripaska, en af præsident Putins nære forretningsforbindelser og direktør for Basic Element, en af de største industrikoncerner i Rusland. Basic Element har en aktiepost på 47 % i Rusal, en af de største aluminiumsproducenter i verden.

EN+ har anført, at en del af de midler, som den tjener på LSE, vil blive brugt til at tilbagebetale selskabets gæld til VTB, en russisk statsejet bank, der er omfattet af EU-sanktioner.

1. Er NF/HR bekendt med, at EN+ blev noteret på en europæisk børs sidste år og dermed var det første russiske selskab, der gjorde dette, efter at EU's sanktioner var blevet indført?

2. Hvordan vurderer NF/HR selskabet EN+'s specifikke situation i forhold til EU-sanktioner, der begrænser adgangen til EU's primære og sekundære kapitalmarkeder for visse russiske banker og selskaber, nedlægger forbud mod handel med våben og begrænser Ruslands adgang til visse følsomme teknologier og tjenesteydelser, der kan bruges til olieproduktion og ‐efterforskning?

3. Kan NF/HR oplyse, om EU's sanktioner i nogle tilfælde også kan gælde indirekte, og kan hun vurdere, om dette kunne være tilfældet for EN+?

(1)https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-idUKKBN1D30N0

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 4. april 2018Juridisk meddelelse