Interpelacje
PDF 199kWORD 19k
12 marca 2018 r.
E-001509-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001509-18
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Marietje Schaake (ALDE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Nils Torvalds (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , Boris Zala (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Milan Zver (PPE) , Monika Beňová (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Wdrożenie sankcji przeciwko Rosji
 Odpowiedź na piśmie 

W listopadzie 2017 r. rosyjska spółka EN+ została zarejestrowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych(1).

EN+ nie podlega jednoznacznie sankcjom UE nałożonym w związku z nielegalną aneksją Krymu przez Rosję.

Właścicielem tej firmy jest Oleg Deripaska, bliski partner biznesowy prezydenta Putina i dyrektor Basic Element, jednej z największych grup przemysłowych w Rosji. Basic Element posiada 47 % udziałów w Rusal, jednej z największych na świecie firm produkujących aluminium.

EN+ wskazała, że część środków gromadzonych na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych zostanie wykorzystana na spłatę zadłużenia firmy wobec rosyjskiego banku państwowego VTB, podlegającego sankcjom UE.

1. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel jest świadoma, że w ubiegłym roku EN+ zadebiutowała na europejskiej giełdzie papierów wartościowych, stając się pierwszą rosyjską spółką debiutującą na giełdzie od czasu nałożenia sankcji UE?

2. W jaki sposób Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel ocenia konkretną sytuację EN+ w związku z sankcjami UE, które ograniczają dostęp niektórych rosyjskich banków i przedsiębiorstw do unijnych rynków kapitału podstawowego i wtórnego, nakładają zakaz handlu bronią oraz ograniczają rosyjski dostęp do pewnych wrażliwych technologii i usług, które mogą być wykorzystane do produkcji i poszukiwania ropy?

3. Czy Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel może wyjaśnić, czy sankcje UE mogą, w niektórych przypadkach, mieć zastosowanie również w sposób pośredni i czy może ona ocenić, czy byłoby to możliwe w przypadku EN+?

(1)https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-idUKKBN1D30N0

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2018Informacja prawna