Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 19k
12. marca 2018
E-001509-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-001509-18
Komisii (podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie)
článok 130 rokovacieho poriadku
Marietje Schaake (ALDE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Monica Macovei (ECR) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Nils Torvalds (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Tunne Kelam (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Jasenko Selimovic (ALDE) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Dariusz Rosati (PPE) , Boris Zala (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Ramona Nicole Mănescu (PPE) , Michaela Šojdrová (PPE) , Milan Zver (PPE) , Monika Beňová (S&D) , Indrek Tarand (Verts/ALE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE)

 Vec:  VP/HR – Uplatňovanie sankcií voči Rusku
 Písomná odpoveď 

V novembri 2017 bola Ruská spoločnosť EN+ zaregistrovaná na londýnskej burze (LSE)(1).

Sankčný režim EÚ zavedený po protiprávnej anexii Krymu Ruskom sa na EN+ priamo nevzťahuje.

Spoločnosť vlastní Oleg Deripaska, blízky obchodný partner prezidenta Putina a riaditeľ koncernu Basic Element, jednej z najväčších priemyselných skupín v Rusku. Basic Element vlastní 47 % podiel v spoločnosti Rusal, ktorá je jedným z najväčších výrobcov hliníka na svete.

EN+ uvádza, že časť prostriedkov, ktoré získa na LSE, použije na splatenie svojho dlhu voči VTB, ruskej štátnej banke, ktorá podlieha sankciám EÚ.

1. Vie PK/VP o tom, že spoločnosť EN+ vstúpila minulý rok na európsku burzu a stala sa tak prvou ruskou spoločnosťou, ktorá tak urobila od zavedenia sankcií EÚ?

2. Ako PK/VP hodnotí osobitné postavenie EN+ v súvislosti so sankciami EÚ, ktoré obmedzujú prístup niektorým ruským bankám a spoločnostiam na primárne a sekundárne kapitálové trhy, uvaľujú zákaz obchodovania so zbraňami a obmedzujú prístup Rusku k určitým citlivým technológiám a službám, ktoré možno využiť v prieskume nálezísk ropy a jej výrobe?

3. Môže PK/VP objasniť, či sa sankcie EÚ môžu v niektorých prípadoch uplatňovať aj nepriamo, a posúdiť, či by to mohol byť prípad EN+?

(1)https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-idUKKBN1D30N0

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie