Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 200kWORD 18k
19. března 2018
E-001661-18
Otázka k písemnému zodpovězení E-001661-18
Komisi (Místopředsedkyně Komise/Vysoká představitelka)
článek 130 jednacího řádu
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Předmět:  VP/HR – přítomnost syrského bezpečnostního úředníka v Itálii navzdory sankcím EU
 Písemná odpověď 

Podle dostupných informací byl Ali Mamlouk, člen Asadova režimu, minulý měsíc v Itálii, aby s italskými orgány projednal bezpečnostní otázky(1). Pan Mamlouk je jedním z nejvyšších bezpečnostních úředníků vlády prezidenta Asada a byl jako jeden z prvních zařazen na seznam osob, na něž se vztahují sankce EU. Tyto sankce po členských státech vyžadují, „aby osobám odpovědným za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii zabránily ve vstupu na svá území nebo jejich průjezdu přes ně“(2).

Je místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka informována o přítomnosti pana Mamlouka v Itálii? Pokud ano, hodlá co nejdůrazněji odsoudit jeho přítomnost v jednom z členských států, požadovat, aby italská vláda učinila totéž a prošetřit, kde uplatňování sankcí selhalo?

V souladu se zásadou univerzální jurisdikce může vnitrostátní soud stíhat jednotlivce za jakékoli závažné trestné činy, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, včetně zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy; souhlasí místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka s tím, že italské orgány měly pana Mamlouka zatknout, pokud se v Itálii skutečně nacházel, a pohnat ho k odpovědnosti za pokračující brutální činy, které prezident Asad a jeho režim páchá na obyvatelích Sýrie?

Hodlá místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka vyšetřit okolnosti, za nichž se panu Mamloukovi podařilo vstoupit na území Itálie? Jaká opatření přijme proti Itálii za zjevné porušení sankcí EU?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 23. dubna 2018Právní upozornění