Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 198kWORD 17k
19 martie 2018
E-001661-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-001661-18
adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Subiect:  VP/HR — Prezența unui funcționar sirian responsabil de securitate în Italia, în ciuda sancțiunilor UE
 Răspuns scris 

S-a raportat că Ali Mamlouk, un membru al regimului Assad, s-ar fi aflat în Italia în cursul lunii trecute pentru a discuta cu autoritățile italiene probleme legate de securitate(1). Dl Mamlouk este un înalt funcționar responsabil de securitate, sub autoritatea președintelui Assad, și a fost unul dintre primii supuși sancțiunilor UE. Aceste sancțiuni impun statelor membre să împiedice „intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria”(2).

Este VP/ÎR la curent cu prezența dlui Mamlouk în Italia? În caz afirmativ, intenționează aceasta să condamne cu cea mai mare fermitate prezența sa într-un stat membru, să insiste ca guvernul italian să facă același lucru și să investigheze de ce sancțiunile nu au fost aplicate?

În conformitate cu principiul jurisdicției universale, instanțele naționale pot urmări penal persoane pentru infracțiuni grave care încalcă dreptul internațional, inclusiv pentru crime împotriva umanității, crime de război și genocid; este VP/ÎR de acord că autoritățile italiene ar fi trebuit să îl aresteze pe dl Mamlouk dacă se dovedea că acesta s-ar fi aflat, într-adevăr, în Italia, pentru ca el să poată răspunde pentru atrocitățile pe care președintele Assad și regimul său le comit împotriva populației siriene?

Intenționează VP/ÎR să investigheze circumstanțele în care dl Mamlouk a putut ajunge în Italia? Ce acțiuni va întreprinde aceasta împotriva Italiei pentru încălcarea flagrantă a sancțiunilor impuse de UE?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Notă juridică