Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 103kWORD 21k
15 czerwca 2018 r.
E-002134/2018(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-002134/2018

W negocjacjach z blokiem handlowym Mercosur stwierdzono, że drób jest produktem wrażliwym. Z tego względu UE oferuje na takie produkty jedynie starannie dostosowane kontyngenty taryfowe, dzięki czemu możemy wydać pozwolenie na dostęp do rynku naszym partnerom, a jednocześnie chronić interesy rolników w UE.

Już obecnie UE importuje znaczne ilości mięsa drobiowego z państw bloku handlowego Mercosur. Mięso to musi spełniać wymogi UE w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, a zgodność z tymi wymogami jest ściśle sprawdzana na granicach. Przywóz mięsa drobiowego na mocy umowy o wolnym handlu będzie musiał w dalszym ciągu spełniać te same wymogi.

W przypadku kryzysu na rynku Komisja będzie nadal mogła korzystać ze środków rynkowych, które można podjąć na podstawie art. 219‐220 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013(1).

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające jednolitą wspólną organizację rynków produktów rolnych i uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018Informacja prawna