Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge (Roghnaithe)
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 20k
25 Meitheamh 2018
E-002381/2018(ASW)
Freagra ón gCoimisinéir Vestager thar ceann an Choimisiúin
Tagairt na ceiste: E-002381/2018

Tá an Scéim Deontais le haghaidh Mórthionscadail Turasóireachta bunaithe ar fhorálacha áirithe Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine (RGBD)(1). Maidir le cabhair a thabhairt chun ceannach báid farantóireachta nua a mhaoiniú d’fhonn Dairbhre a nascadh le mórthír na hÉireann, is faoin mBallstát atá sé a fhíorú an dtagann an chabhair sin faoi scóip na Scéime Deontais le haghaidh Mórthionscadail Turasóireachta agus an gcomhlíonann sí na coinníollacha atá leagtha amach faoin scéim sin.

Faoi na rialacha maidir le Státchabhair, ní gá go mbeadh toirmeasc i gcónaí ar chabhair nach gcomhlíonann coinníollacha na Scéime Deontais le haghaidh Mórthionscadail Turasóireachta.

Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfadh cabhair chun Bád Farantóireachta Dhairbhre a athnuachan teacht laistigh de scóip forála eile de RGBD nó den Chinneadh ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2011 maidir le seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne (an Cinneadh maidir le SLEC)(2). Má chomhlíontar coinníollacha uile RGBD nó an Chinnidh maidir le SLEC, d’fhéadfaí díolúine a bheith ag cabhair den sórt sin ó réamhfhógra a thabhairt don Choimisiún.

Ar an dara dul síos, bearta státchabhrach nach bhfuil díolúine acu ón gcoinníoll réamhfhógra a thabhairt, ní gá iad a bheith i neamhréir le rialacha an Aontais maidir le Státchabhair. Níl ann ach nach mór do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith, agus ansin déanann an Coimisiún measúnú ar cé acu atá nó nach bhfuil siad ag teacht le rialacha coiteanna an Aontais lena gceadaítear cabhair a dheonú chun cuspóirí an leasa i gcoitinne a shaothrú gan saobhadh míchuí a dhéanamh ar an margadh inmheánach.

Na féidearthachtaí thuasluaite uile, tagann siad faoi lánrogha an Bhallstáit, áfach, agus ní hionann iad agus ceart a bheith ag gnóthas Státchabhair a fháil.

(1)Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 ina ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh, IO L 187, 26.6.2014, lgh. 1‐78.
(2)Cinneadh 2012/21/AE ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2011 maidir le hAirteagal 106(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar Státchabhair i bhfoirm cúiteamh seirbhíse poiblí arna tabhairt do ghnóthais áirithe a bhfuil de chúram orthu seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú, IO L 7, 11.1.2012, lgh. 3‐10.

An nuashonrú is déanaí: 20 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil