Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 94kWORD 18k
15 mei 2018
E-002580-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002580-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Patricia Lalonde (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Claude Rolin (PPE) , Alfred Sant (S&D) , Seb Dance (S&D) , Alain Lamassoure (PPE) , Vincent Peillon (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Maria Gabriela Zoană (S&D)

 Betreft:  Situatie van de zogenaamde „accidental Americans” in de Europese Unie
 Schriftelijk antwoord 

De zogenaamde „accidental Americans”, mensen die op Amerikaans grondgebied geboren zijn en op basis hiervan de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar nooit in de Verenigde Staten hebben gewoond, worden onderworpen aan de extraterritoriale toepassing van het Amerikaanse recht en ondervinden soms belemmeringen in hun dagelijks leven. Dit is met name het geval voor de toepassing van de „Citizenship Based Taxation” (CBT), die hen ertoe verplicht hun inkomsten aan de Amerikaanse belastingdienst aan te geven. Andere wetten, zoals de „Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) of de „Securities Act”, die in Europa van toepassing zijn, zetten Europese banken ertoe aan hen de opening van een bankrekening te weigeren of hun mogelijkheden tot het verrichten van financiële beleggingen te beperken.

1. Is de Commissie zich bewust van de moeilijkheden waarmee deze mensen, die vaak ook EU-burger zijn, worden geconfronteerd en heeft zij dit onderwerp aangekaart in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen?

2. Hoe denkt de Commissie de moeilijkheden van deze „accidental Americans” op te lossen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2018Juridische mededeling