Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 99kWORD 21k
26. julij 2018
E-002634/2018(ASW)
Odgovor komisarke Vere Jourove v imenu Komisije
Referenčna številka vprašanja: E-002634/2018

Spoštovanje pravic pripadnikov manjšin je ena od temeljnih vrednot Evropske unije in načelo, ki je posebej omenjeno v Pogodbi o Evropski uniji. Poleg tega je na podlagi člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah izrecno prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi pripadnosti narodnostni manjšini.

Komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic pri izvajanju prava Unije, vendar nima splošne pristojnosti glede manjšin, zlasti glede vprašanj o priznavanju statusa manjšin ali ureditvi uporabe regionalnih ali manjšinskih jezikov.

V teh primerih splošno pristojnost za odločanje o manjšinah ohranijo države članice, saj se v skladu s členom 51(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določbe te listine uporabljajo za države članice samo, ko te izvajajo pravo Unije. Države članice so tako dolžne zagotoviti skladnost s svojim ustavnim redom in obveznostmi na podlagi mednarodnega prava.

Na področju spodbujanja regionalnih in manjšinskih jezikov Evropska unija podpira in dopolnjuje delovanje držav članic. Komisija je tako pred kratkim sprejela predlog novega priporočila(1) o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov. V novi pobudi je poudarjen pomen jezikovne raznolikosti v šolah, vključno z manjšinskimi jeziki in jeziki priseljencev, obenem pa vključuje celovit pristop k izboljšanju jezikovnega izobraževanja v šolah.

(1) https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/improving-the-teaching-and-learning-of-languages_sl

Zadnja posodobitev: 30. julij 2018Pravno obvestilo