Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge (Roghnaithe)
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 99kWORD 20k
16 Iúil 2018
E-002681/2018(ASW)
Freagra ón Uasal Vella thar ceann an Choimisiúin
Tagairt na ceiste: E-002681/2018

I gcomhréir le hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú (an Rialachán um Rialú ar Iascach)(1), ní fhéadfar soitheach iascaireachta de chuid an Aontais a úsáid chun saothrú tráchtála a dhéanamh ar acmhainní bitheolaíocha na mara ach amháin má tá ceadúnas iascaireachta bailí aici. Is i gcomhréir leis an Rialachán um Rialú ar Iascach(2) a dhéanfaidh na Ballstáit na ceadúnais iascaireachta dá dtagraítear in Airteagal 6 den Rialachán sin a eisiúint, a bhainistiú agus a tharraingt siar maidir lena soithí iascaireachta.

Go deimhin, maidir le hiascaireacht ar mhionscála, lena n‐áirítear iascaireacht atá á cleachtadh ar bhonn traidisiúnta ag iascairí atá ina gcónaí sna hoileáin amach ó chósta na hÉireann, measfar gur saothrú tráchtála í sin. Dá bhrí sin, is faoi na Ballstáit atá sé a chinneadh an mian leo córas ceadúnúcháin a chur ar bun de réir mar a luaigh an Feisire Onórach. I gcás ar bith, maidir le heisiúint ceadúnas, ní mór na huasteorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus in Airteagal 23 den Bhunrialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh(3) a chomhlíonadh.

(1)Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n‐aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.
(2)Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, IO L 112, 30.04.2011, lch. 1.
(3)Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle, IO L 354, 28.12.2013, lgh. 22‐61.

An nuashonrú is déanaí: 21 Lúnasa 2018Fógra dlíthiúil