Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina (izbrano)
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna vprašanja
PDF 102kWORD 20k
10. julij 2018
E-002687/2018(ASW)
Odgovor komisarke Marianne Thyssen v imenu Komisije
Referenčna številka vprašanja: E-002687/2018

Komisija priznava, da je preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših pomemben družbeni izziv. V EU je približno 17,3 milijona oziroma 18,2 % starejših izpostavljenih tveganju revščine in socialne izključenosti. Ta delež je nižji od deleža v splošni populaciji (23,5 %), vendar je v nekaterih državah članicah tveganje za osebe, stare 65 let ali več, znatno večje kot za splošno populacijo.

Pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti med starejšimi v Evropi, zlasti ženskami, imajo bistveno vlogo ustrezne pokojnine. Komisija v poročilu o ustreznosti pokojnin za leto 2018(1) analizira sedanje in prihodnje trende v zvezi s pokojninami po vsej EU z namenom preprečevanja revščine med starejšimi. Analiza jasno kaže, da je treba še naprej izvajati tekoče reforme, s katerimi se spodbujajo ustrezne pokojnine, hkrati pa zagotavljati vzdržnost pokojninskih sistemov ob upoštevanju demografskih sprememb. Države članice so uvedle ukrepe za zaščito ustreznosti pokojnin, vendar je treba storiti še več. Komisija je leta 2018 v priporočilih za posamezne države trinajstim državam članicam priporočila pokojninske reforme in krepitev varnostnih mrež za starejše.

Pokojninsko vrzel med spoloma je mogoče premostiti s politikami enakih možnosti, usmerjenimi v ženske in moške v delovni starosti. Komisija želi v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic države članice pri tem podpirati. Pripravila je na primer predlog za boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih staršev in oskrbovalcev(2).

Pokojninsko vrzel med spoloma lahko zmanjša tudi razširitev pokojninskega zavarovanja na posameznike v nestandardnih oblikah dela in samozaposlene. V zvezi s tem je Komisija nedavno predložila predlog priporočila o dostopu do socialne zaščite(3).

(1)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=8084&furtherPubs=yes
(2)COM(2017)0252 Sporočilo o pobudi za podporo zaposlenim staršem in oskrbovalcem pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.
(3)COM(2018)0132 Predlog priporočila Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite.

Zadnja posodobitev: 10. julij 2018Pravno obvestilo