Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 94kWORD 18k
23 maj 2018
E-002758-18
Frågor för skriftligt besvarande E-002758-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Michał Boni (PPE) , Henna Virkkunen (PPE) , Bendt Bendtsen (PPE) , Krišjānis Kariņš (PPE) , Gunnar Hökmark (PPE) , Janusz Lewandowski (PPE) , Tadeusz Zwiefka (PPE)

 Angående:  Läget för vindkraften i Polen
 Skriftligt svar 

Polen hade i fjol en av de starkaste vindenergimarknaderna med sammanlagt 1,3 GW i nyinstallerad kapacitet då projektörer drev flera etableringsprojekt framåt.

Läget har förändrats på ett dramatiskt sätt och befintliga projekt påverkas nu av att vindkraftutbyggnaden begränsats och kostnaderna för vindturbinsutveckling ökat.

Den 6 juni 2017 lämnades ett klagomål in till GD Energi om att bestämmelserna i den polska lagen av den 20 maj 2016 om investeringar i vindkraftverk strider mot artikel 13.1 i direktiv 2009/28/EG.

Enligt klaganden innehåller lagen en omotiverad begränsning av avståndet mellan anläggningar och byggnader (tio gånger anläggningens höjd) och vindkraftanläggningar är den enda investeringstyp vars placering bestäms genom lokala zonplaner. De krav som ställs på innehållet i dessa lokala planer, som ligger till grund för om vindkraftparker kan byggas, är ofta omöjliga att uppfylla. Dessutom har man infört alltför korta övergångsperioder för projekt som håller på att genomföras.

Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att säkerställa att de polska bestämmelserna om uppförande av vindkraftanläggningar överensstämmer med bestämmelserna i artikel 13.1 i direktivet?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 8 juni 2018Rättsligt meddelande